ECOaventura neix com un projecte autònom i autosostenible al Camp de Tarragona per donar a conèixer productors locals de tota Catalunya, València, Aragó i Balears, iniciatives de decreixement i altres projectes basats en l’economia solidària, amb el valor afegit de la riquesa i diversitat que ens ofereix l’entorn natural i cultural en el que ens trobem.

És un projecte voluntari i altruïsta que vol promoure el turisme responsable, tot dinamitzant una proposta variada d’activitats, serveis, productes i espais de l’economia social que fomenten valors d’autogestió, cooperació i sostenibilitat.

Totes les propostes estàn pensades per promocionar:

  • projectes agroecològis, artesans i espais socials
  • activitats i serveis culturals, esportius, d’oci, educació i salut
  • economia social i solidària
  • relacions de proximitat, economia local i comerç just
  • consum responsable i sostenible
  • moneda social i intercanvi

Les ofertes publicades tindràn sempre una valoració igual o inferior respecte al cost directe. Els recursos es destinaràn directament a finançiar els projectes participants, en forma de donació, més les despeses de gestió, organització i assegurançes.

Els pagaments o intercanvis es podràn fer en Moneda Social o euros, excepte l’import de la reserva, que es farà en euros.


Contacta'ns